Project Description

KIỂM TOÁN KROIZE

Ngành
Ẩm thực

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Kiểm Toán KROIZE

Ngành
Ẩm thực

Hơn 20 năm kinh nghiệm

Ẩm thực

Trong một môi trường có tính quy định cao, các tổ chức tài chính và thương mại đang phải đối mặt với các yêu cầu ngày càng tăng.

DA.MC cung cấp các chiến lược và giải pháp hỗ trợ cho các tổ chức tài chính để định hướng trong môi trường đầy thách thức này.

Cho dù khách hàng cần hỗ trợ liên quan tới sự thay đổi quản lý hoặc thực thi các thủ tục tuân thủ làm mạnh và hiệu quả hoặc tuân thủ các quy định, chúng tôi có kinh nghiệm để đưa ra giải pháp phù hợp với từng yêu cầu cụ thể của bạn.

Hình ảnh các dự án đã thực hiện

Để các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn

Chúng tôi luôn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng theo chính sách bảo mật.