Project Description

KIỂM TOÁN KROIZE

Ngành

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Kiểm Toán KROIZE

Ngành

Hơn 20 năm kinh nghiệm

Bảo Hiểm

Duy trì áp lực để có hiệu quả, giảm chi phí và tăng lợi nhuận là một thách thức đang diễn ra đối với thị trường bảo hiểm. Các ngân hàng rủi ro toàn cầu tại các thị trường mới nổi đang gia tăng. Nhiều khách hàng đã chọn mua tại địa phương để có được chuyên môn địa phương đồng thời giữ cho chi phí bảo hiểm giảm xuống.

DA.MC chúng tôi giúp các công ty hợp lý hóa hoạt động của họ, đáp ứng các yêu cầu về quy định và quản lý tốt hơn chi phí và doanh thu của họ trong môi trường đang chuyển đổi này.

Với kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành bảo hiểm, các công ty thành viên của chúng tôi tự hào về chuyên môn sâu rộng về bảo hiểm, cung cấp các chuyên gia và hỗ trợ chuyên môn cho những người tham gia trong ngành, các cơ quan quản lý

Hình ảnh các dự án đã thực hiện

Để các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn

Chúng tôi luôn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng theo chính sách bảo mật.