Project Description

KIỂM TOÁN KROIZE

Ngành
Ẩm thực

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Kiểm Toán KROIZE

Ngành
Giáo dục

Hơn 20 năm kinh nghiệm

Giáo dục

Các tổ chức giáo dục ngoài việc phải cung cấp hoạt động giảng dạy tốt và cơ sở vật chất đầy đủ thì còn phải hoạt động giống như các cơ sở kinh doanh, tìm kiếm cơ hội để phát triển, trong khi vẫn phải thích nghi với những đòi hỏi không ngừng của nền giáo dục.

DA.MC chúng tôi sẽ làm việc với bạn để hiểu được đặc tính của cơ sở giáo dục và nhu cầu của bạn, để từ đó có thể cung cấp các dịch vụ phù hợp nhất giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

.

Hình ảnh các dự án đã thực hiện

Để các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn

Chúng tôi luôn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng theo chính sách bảo mật.