Project Description

KIỂM TOÁN KROIZE

Ngành

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Kiểm Toán KROIZE

Ngành

Hơn 20 năm kinh nghiệm

Khách hàng tư nhân và văn phòng gia đình

DA.MC được công nhận là Công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực khách hàng tư nhân.

Chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ nhân viên chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính và tuân thủ tài chính cho các khách hàng cá nhân, các lợi ích kinh doanh của công ty và các văn phòng gia đình. Các dịch vụ này bao gồm cung cấp các dịch vụ kiểm toán theo luật định và dịch vụ hoàn thuế cho các lợi ích của các công ty tư nhân trong việc hoạch định và tin tưởng cho gia đình của họ.

Mối quan hệ giữa DA.MC với tư cách là cố vấn và các gia đình mà họ phục vụ là duy nhất. Chúng tôi được biết đến không chỉ về chất lượng kỹ thuật mà còn chú ý tới tính bảo mật. Chúng tôi đã thành công bằng cách cung cấp mức độ chăm sóc và dịch vụ cá nhân cao hoàn hảo thể hiện trách nhiệm của mình và đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe từ phía khách hàng.

Hình ảnh các dự án đã thực hiện

Để các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn

Chúng tôi luôn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng theo chính sách bảo mật.