Project Description

Kiểm Toán Kroize

Tư Vấn
Tài Chính

Đối với bất kế mục tiêu nào, các chuyên gia của KROIZE vẫn có thể giúp khách hàng đạt được.

Kiểm Toán Kroize

Tư Vấn
Tài Chính

Đới với bất kể mục tiêu nào, các chuyên gia của KROIZE vẫn có thể giúp khách hàng đạt được.

1) Thu Xếp Vốn

Chúng tôi cung cấp các giải pháp thu xếp vốn riêng lẻ cho các doanh nghiệp, các tổ chức với các mô hình tài trợ linh hoạt. Chúng tôi độc lập với các tổ chức tài chính, do đó sẽ không có các xung đột lợi ích giữa các bên. Việc thu xếp vốn có thể là một phần của giao dịch M & A hoặc là việc triển khai một chiến lược dài hạn của công ty.

Chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi trong việc thu xếp tài chính dựa trên nợ hoặc vốn góp liên quan đến việc mua lại hoặc phát triển hoạt động kinh doanh hoặc tổ chức lại các dòng tài chính hiện tại của khách hàng thành một hình thức phù hợp hơn với tình hình thực tế của công ty. Chúng tôi độc lập về mặt tài chính và cung cấp các giải pháp tài chính được thiết kế riêng và phù hợp cho khách hàng của chúng tôi mà không có xung đột lợi ích.

Tư vấn thu xếp vốn là một trong các dịch vụ thế mạnh của chúng tôi. Ngoài các công cụ huy động vốn thông thường hiện nay là cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền, hoặc các loại chứng khoán khác thì chúng tôi cũng ngày càng phát triển thêm các sản phẩm mới (các hình thức tài trợ mới) mang tính sáng tạo để đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam trong bối cảnh việc vay vốn từ ngân hàng ngày càng khó khăn do các quy định hiện hành đối các sản phẩm cho vay.

2) Tư vấn niêm yết chứng khoán

Việc chào bán công khai lần đầu (IPO) đối với cổ phiếu của các công ty cổ phần sẽ mở ra những cơ hội mới và thách thức mới đối với mỗi doanh nghiệp. Bộ phận tư vấn tổng hợp của DA.MC bao gồm luật sư, chuyên gia tư vấn thuế, kiểm toán viên, chuyên gia môi trường, chuyên gia chứng khoán và chuyên gia bất động sản cùng làm việc với các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ lý tưởng.

Việc thực hiện một IPO để tăng vốn cổ phần phải được suy nghĩ thấu đáo và lên kế hoạch kỹ càng. Chúng tôi hợp tác với khách hàng để tạo ra một phác đồ phát hành phù hợp để đạt được thành công của bạn trên thị trường chứng khoán và cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện để trợ giúp tất cả các vấn đề liên quan đến việc niêm yết và các vấn đề quan trọng khác.

Trong trường hợp việc tăng vốn cổ phần thông qua thị trường chứng khoán không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp muốn có được nguồn vốn từ bên ngoài, việc phát hành trái phiếu là có thể, tức là chào bán trái phiếu ban đầu (IBO). Phương pháp này là một giải pháp thay thế cho tài chính ngân hàng và cũng là một bước đệm cho một IPO chính thức.

Việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán là rất phức tạp. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ phát triển các giải pháp phù hợp nhất đối với từng doanh nghiệp và quá trình làm việc này có sự kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và các đối tác có liên quan của chúng tôi. Các công việc chúng tôi và các đối tác có liên quan sẽ trợ giúp bao gồm:

 • Phân tích việc đáp ứng các điều kiện niêm yết của khách hàng đối với các quy định của pháp luật và thông lệ
 • Soát xét tổng thể các vấn đề về pháp luật nói chung và các vấn đề thuế, kế toán, kiểm soát nội bộ…
 • Hỗ trợ chuẩn bị kế hoạch kinh doanh phù hợp
 • Chuẩn bị các kịch bản niêm yết
 • Định giá doanh nghiệp
 • Hỗ trợ thực hiện các sự kiện truyền thông trước khi niêm yết
 • Trợ giúp tháo gỡ các vướng mắc trước và sau khi niêm yết

3) Tư vấn tái cấu trúc cơ cấu tài chính

Một doanh nghiệp đang có nguy cơ dừng hoạt động hoặc giải thể hay phá sản do các khó khăn về tài chính vẫn có thể được giải cứu thông qua hoạt động tái cấu trúc lại cơ cấu tài chính. DA.MC là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên được sự tin tưởng của nhiều khách hàng để bổ nhiệm để thực hiện việc hỗ trợ tái cơ cấu vốn và các khoản mục có liên quan trên bảng cân đối kế toán. Quá trình này có thể bao gồm tăng vốn bổ sung và thu xếp việc thanh toán đối với chủ nợ và những người cho vay. Mục tiêu của tái cơ cấu là phát triển một cơ cấu vốn cho doanh nghiệp mà cơ cấu đó phù hợp nhất với khả năng hoạt động và kết cấu tài sản. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng cơ cấu tài chính được thiết lập dựa trên các mục tiêu dài hạn của ban quản lý và các cổ đông.

Chúng tôi tiếp cận mọi cơ hội tái cơ cấu bằng cách áp dụng kinh nghiệm thực tế của chúng tôi và bằng cách tiến hành các phân tích tài chính chuyên sâu. Chúng tôi cũng đề xuất và thực hiện các thủ tục cụ thể để giảm rủi ro cho các chủ nợ và hỗ trợ sự thành công của các kế hoạch tái cơ cấu. Ngoài ra, nhiều khách hàng của chúng tôi cũng luôn được phục vụ tốt nhờ cách tiếp cận mang tính hợp tác của chúng tôi với người cho vay. Các bước điển hình được chúng tôi triển khai khi thực hiện tái cơ cấu bao gồm:

 • Phân tích kế hoạch kinh doanh của khách hàng
 • Xem xét thông tin tài chính và thông tin hoạt động trong các giai đoạn trước
 • Phân tích dự báo dòng tiền của khách hàng
 • Phát triển các công cụ báo cáo tài chính bắt buộc
 • Theo dõi kết quả hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng
 • So sánh kết quả với hiệu suất trước
 • So sánh kết quả với dự đoán
 • Điều tra và đánh giá lại giá trị tài sản thế chấp và tài sản khác
 • Chuẩn bị báo cáo phân tích tài chính chi tiết
 • Chuẩn bị kế hoạch tái cấu trúc đề xuất
 • Đàm phán và thực hiện các thỏa thuận tái cơ cấu với người cho vay
 • Tăng vốn bổ sung theo yêu cầu

Mục tiêu của chúng tôi là khôi phục lại hoạt động của doanh nghiệp, tăng cường tính bền vững về tài chính, nâng cao mức độ tín nhiệm của ban quản lý, phát triển các mục tiêu có thể đạt được và cung cấp kết quả có thể đo lường cho tất cả các bên.

4) Tư vấn tài chính khác

Những biến động không ngừng của tình kinh tế và tài chính của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng cần có nhiều dịch vụ tài chính có chất lượng với chi phí vừa phải. Trong bối cảnh như vậy, đội ngũ chuyên gia tư vấn đông đảo và có kinh nghiệm của DA.MC có thể giúp khách hàng tối ưu hóa các hoạt động tài chính, cải thiện khả năng sinh lời và nâng cao chất lượng của các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

Các chuyên gia tư vấn tài chính của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng với những dịch vụ sau đây:

Mô hình tài chính:

Kết quả của một mô hình tài chính được sử dụng để đưa ra quyết định kinh doanh quan trọng như đánh giá tính hiệu quả của một giao dịch, lập kế hoạch chiến lược hoặc thay đổi hoạt động.

Các chuyên gia lập mô hình tài chính của chúng tôi phát triển các giải pháp không chỉ đáp ứng các yêu cầu trước mắt mà còn mang lại giá trị lâu dài với nhiều khách hàng sử dụng giải pháp đó để quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh.

Chiến lược tài chính

Một chiến lược tài chính là không thể thiếu trong kế hoạch chiến lược của một tổ chức. Chiến lược tài chính tốt sẽ giúp các doanh nghiệp tổ chức nguồn tài chính để tài trợ toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp để đáp ứng mục tiêu trước mắt và trong tương lai.

Quản lý vốn lưu động

Với nhiều năm kinh nghiệm về quản lý dòng tiền, chúng tôi sẽ giúp khách hàng giải phóng tiền mặt, cải thiện khả năng tài trợ sản phẩm mới và thị trường mới, trả nợ hoặc thực hiện các sáng kiến ​​chiến lược.

Quản lý hiệu suất. 

Việc cải thiện hiệu suất hoạt động trong mọi lĩnh vực của doanh nghiệp rất quan trọng. Chúng tôi hỗ trợ xem xét hiệu suất trước đây, đặt mục tiêu phù hợp, tích hợp kế hoạch kinh doanh, cải thiện báo cáo nội bộ và sử dụng phân tích để dự đoán kết quả trong tương lai nhằm tạo ra thông tin phù hợp để đưa ra quyết định chiến lược một cách nhanh chóng và tự tin.

Kiểm tra tài chính đặc biệt

Khi đầu tư vào một doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải nắm rõ được tất cả các khía cạnh trọng  của doanh nghiệp được đầu tư. Việc kiểm tra tài chính đặc biệt cung cấp sự an tâm cho người mua và nhà đầu tư, bằng cách phân tích và xác thực thông tin tài chính về tình trạng và tương lai của công ty.

Ảnh Minh Họa

Get updates from this and more artists

We will process the personal data you have supplied in accordance with our privacy policy.