Tin Mới — Thuế

Một số điểm mới trong dự thảo quản lý thuế

Tin Mới — Thuế

Một số điểm mới trong dự thảo quản lý thuế

Trên cơ sở khắc phục các bất cập của Luật Quản lý thuế hiện hành và nhằm đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi. Dự thảo đã bao gồm một loạt các thay đổi lớn sau đây:

Bổ sung một số nguyên tắc: bản chất quyết định hình thức trong việc xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; áp dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Các quy định này góp phần sẽ tạo điều kiện tiếp cận với cơ chế quản lý thuế hiện đại và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thu thuế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Theo đó, đối với các điều ước quốc tế trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính sẽ thay mặt Chính phủ trong việc đàm phán ký kết; đối với thoả thuận song phương giữa hai cơ quan thuế (cả cơ quan thuế và hải quan), tuỳ theo thẩm quyền được phân cấp, cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện việc khai thác, trao đổi thông tin, hợp tác nghiệp vụ, hỗ trợ thu thuế cho phù hợp.

Quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Nhà nước, cụ thể: Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước và kết luận của cơ quan thanh tra liên quan đến nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước thì người nộp thuế có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, kết luận của thanh tra nhà nước.

Không bị xử lý vi phạm về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo các văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Sửa đổi quy định về thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân là 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch để tạo điều kiện cho việc khấu trừ và quyết toán thuế.

Khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp: đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được khoanh nợ thuế.

Thẩm quyền xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp: Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ từ 05 tỷ đồng trở lên; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa nợ từ 01 tỷ đến dưới 05 tỷ đồng. Đồng thời, bổ sung quy định phân cấp cho Cục trưởng Cục thuế và Cục trưởng Cục Hải quan xóa nợ đối với trường hợp nợ dưới 01 tỷ đồng.

Quy định rõ các doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ để khắc phục những gian lận trong việc sử dụng hoá đơn giấy, nâng cao tính cạnh trạnh của toàn nền kinh tế, để góp phần ứng dụng quản lý thuế hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoá đơn để góp phần xây dựng cơ quan thuế điện tử.

Bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử theo hướng: Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế online;

Doanh nghiệp đại lý thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài các thay đổi lớn nêu trên thì Dự thảo luật còn sửa đổi, bổ sung một loạt các quy định khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; bổ sung thêm quyền cho người nộp thuế; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan bộ, ban, ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương, Bộ Thông tin truyền thông…

Để nhận những thông tin hữu ích mới nhất từ Kiểm Toán Kroize

Chúng tôi luôn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng theo chính sách bảo mật của chúng tôi..